Velký okruh SicílieOkruh po památkách Sicílie​​​

Diky pozitivnímu ohlasu poznavacího zájezdu 2016 jsme pro zájemce připravili opět:

Velký poznávací okruh po památkách Sicílie

  • termíny 20.04-04.05.2019/11.05.-25.05.2019

  •               05.10.2019-19.10.2019

  • cena zájezdu 49.990,- Kč

  • v uvedené ceně je zahrnutá zpáteční letenka + veškeré vstupy do kulturních a přírodních památek/výjezd na vrchol Etny 63 €,plavba lodi 48 € apod...

Zajištujeme zpáteční letenku +pojištění, doprava našimi minibusy po celou dobu zájezdu, osobní průvodce a asistence,14 x ubytování se snídaní, v ceně jsou zahrnuty ochutnávky místních sicilských produktů, jako jsou sýry, salámy a v neposlední řadě sicilské víno. V ceně jsou zahrnuty vstupy do jednotlivých turistických atrakcí. /cca 180 €/Naše klienty doprovázíme osobně a snažíme se jim ukázat Sicílii takovou, jaká doopravdy je a jak ji známe po dlouholetém pobytu i my.

Těšíme se na vaši účast

Petr & Jarka

1.den

Přílet do Catanie a ubytování v hotelu Villa Linda, Giardini Naxos.


2.den – celodenní výlet do Catanie

Jako první návštěva proslulých rybích trhů, prohlídka historického centra města, které bylo obnoveno v pozdně barokním stylu po ničivém zemětřesení v roce 1693 a které bylo zapsáno do kulturních památek UNESCO v roce 2002: katedrála sv. Agáty, Sloní kašna, pozůstatky řeckého divadla, ulice Crociferi s barokními kostely, část římského amfiteátru, univerzitní náměstí, park Bellini, divadlo Bellini. Milovníci specialit mohou ochutnat arancino, pravou sicilskou specialitu. Nocleh hotel Villa Linda, Giardini Naxos.


3.den - okruh kolem stále činné sopky Etny

(3329 m.n.m.) zapsanou na seznam přírodních památek UNESCO v roce 2013. Můžete se nechat vyvézt lanovkou a terénními vozy ze severní strany do výšky cca 3000 m.n m nebo si obejít Silvestriho krátery ve výšce cca 2000m.n m. Okružní cesta kolem vulkánu až na severní stranu Etny. Nocleh hotel Villa Linda, Giardini Naxos.


4.den - celodenní poznáváni Syrakúsy

jejíž akropole byla zapsaná na listinu kulturních památek UNESCO v roce 2005. Dopoledne dominanta města - novodobý kostel Plačící madonky s plastikou Panenky Marie, která byla uznaná Vatikánem jako zázrak, archeologický park – římský amfiteátr, oltář Hieróna II., Rajská zahrada s Dionýsiovým uchem, řecké divadlo. Nedaleké muzeum Paola Orsiho s ohromnou sbírkou antických artefaktů z blízkého okolí. Odpoledne bývalý ostrov Ortygia se spletí uliček a náměstí, zbytky Apolonova chrámu, dom s kaplí svaté Lucie, kostel svaté Lucie s originálem obrazu od Caravaggio, náměstí Archimeda s krásnou fontánou. V případě zájmu můžeme zajistit i ochutnávku domácích sicilských sýrů a salámů přímo u místního výrobce. Nocleh hotel Villa Linda, Giardini Naxos.


5.den

Jako první navštívíme barokní městečko Piazza Armerina, kde se nachází Villa Romana del Casale, římská vila ze 3.-4. stol. n.l. s vynikajícími a mimořádně dobře zachovanými mozaikovými podlahami (celkem 25 místností). V odpoledních hodinách přejedeme do Caltagirone, půvabného barokního města na kopci, které je proslulé keramikou, vyrábí se zde přes tisíc let. Přejdeme most sv. Františka zdobený keramikou ze 17. století, vystoupáme po 142 schodech Scalinata di Santa Maria del Monte, zdobeném ručně malovanou majolikou a lemovaném barvitými keramickými obchůdky, projdeme si park a centrum městečka. Odjezd na nocleh k Agrigentu, hotel Dei Pini.


6.den –Agrigento

Další kulturní památka zapsána do dědictví UNESCO v roce 1997. Archeologické muzeum vystavuje cenné exponáty – keramiku, sochu Atlanta, mramorového eféba atd. Jádrem antického města je Údolí chrámů, rozdělené na dvě zóny, což je považováno za jedno z nejkrásnějších archeologických nalezišť. Odpoledne návštěva útvaru Scala dei Turchi, což je oblý kaskádovitý útes nad mořem vytvořený z opuky, který se nalézá mezi dvěma písečnými plážemi. Možnost koupání. Nocleh hotel Dei Pini.


7. den

Dopoledne odjezd do městečka Eraclea Minoa, kde navštívíme řecké divadlo a další archeologické vykopávky městských hradeb z 4. století př.n.l. a zbytky římského města z 1. století př.n.l. Odpoledne přejezd do rybářského městečka Sciacca, kdysi to byly významné termální lázně, najdeme zde normanské opevnění ze 16. století. Dojezd na nocleh do hotelu Gran Veliero v Trápani, možnost večerní procházky.


8. den

Projížďka po Via del Sale (Solné cestě) mezi Trapani a Marsalou. Plochá krajina s hladinami salin, hromadami soli a malými větrnými mlýny. Zdejší sůl je považovaná za nejlepší v Itálii. Přejezd přívozem na malý ostrov Mozia. Jedno z nejvýznamnějších fénických sídel ve Středomoří, místo kandiduje na zařazení na listinu UNESCO. Odpoledne navštívíme město Erice, které se tyčí na hoře ve výšce 750 metrů přímo nad mořem a nad městem Trapani. Vyjedeme lanovkou do středověkého města obehnaného hradbami, krásný výhled do širokého okolí. Normanský hrad na místě Venušina chrámu, úzké uličky, dóm ze 14. stol., věž s krásným rozhledem po okolí. Nocleh v Trápani.


9.den - Odjezd do Segesty

Odjezd do Segesty. Významné město národa Elymů, kteří se považovali za potomky Trójanů. Nikdy nedokončený dórský chrám a vysoko na kopci zachovale řecké divadlo. Přejezd k Palermu, kde navštívíme katedrálu v Monreale, nejkrásnější příklad normanské architektury se zlatými mozaikami z 12. stol. Památka, která byla v letošním roce zapsána mezi kulturní památky UNESCO spolu s katedrálou v Palermu a v Cefalu. Dostatek času pro případnou fakultativní prohlídku zahrady benediktinu s unikátními sloupy. Dojezd na nocleh do Palerma, hotel Moderno.


10.den

máme vyhrazený na poznávaní Palerma. Normanský palác, centrum středověkého dvora, dnes sídlo sicilského parlamentu. Součástí je Palatinská kaple z 12. stol. s výjimečnými mozaikami, vzácným mramorem a mistrovským stropem. Katedrála, významná ukázka arabsko-normanského slohu. Možnost vstupu do hrobky normanských králů. Centrum města s náměstím Belliniho, kostel La Martorana se středověkým půdorysem a mozaikami. Prétorské náměstí s fontánou hanby, kostel sv. Kateřiny s bohatým barokním interiérem. Teatro Massimo, třetí největší operní scéna v Evropě. Kapucínský klášter, kde po dvě století byli mumifikováni a pohřbíváni příslušnici horní vrstvy. Nocleh Palermo.


11.den

Okolí Palerma. Solunto jsou ruiny helénského a římského města s nádhernou polohou nad mořem. Možnost zastávky a občerstvení v sousedním městečku Bagheria, kde mají prý nejstarší recepturu na zmrzlinu. Odjezd do Cefalù. Téměř středověké město s malebnými uličkami a s dómem, dalším klenotem arabsko-normanské architektury. Uvnitř šestnáct sloupů s římskými hlavicemi a normanská křtitelnice z 12. století. Podle času výstup k pozůstatku Dianina chrámu, kde nás čeká nádherná vyhlídka na město i okolí, popřípadě možnost koupání na krásné písčité pláži. Ubytování v hotelu La Playa Patti.


12.den

Odjezd do přístavu a vyplutí na Liparské ostrovy, které patří k přírodním památkám UNESCO od roku 2000. Na ostrově Lipary navštívíme katedrálu sv. Bartoloměje, normanský kostel z 12. století, malé řecké divadlo s krásným výhledem přímo na přistav, popřípadě i klasický sicilský hřbitov s impozantními hrobkami. Odpoledne potom bude na programu ostrov Vulcano. Sopka Fossa di Vulcano je nečinná, ale stále z ní stoupají sirné páry. Zde je možnost výstupu na vrcholek a obchůzka kráteru s dalekým rozhledem, procházka do údolí Valle dei Mostri (Údolí příšer) se skalisky roztodivných tvarů, odpočinek na pláži s černým pískem s koupáním nebo lázeňská kúra v sirném bahně. Večerní návrat do Milazza a do hotelu La Playa.


13.den

procházka po Parco Jalari, stinném skanzenu, který vytvořili místní nadšenci a doplnili jej pískovcovými sochami sicilského sochaře. Odpoledne poznávaní vnitrozemí: město Montalbano Elicona, které bylo zařazeno mezi 90 nejkrásnějších středových vesnic v Itálii. Navštívíme zde zbytky normanského hradu z 12. století a malebné středověké uličky. Poslední zastávka bude na Tindari, poutní místo s černou soškou Madony byzantského původu. Nedaleké antické Tyndaris z bazilikou, římským domem a amfiteátrem, vyhlídka na Liparské ostrovy. Nocleh hotel La Playa.


14.den – zastávka v Savoce

městečku, kde se natáčely scény do slavného filmu Kmotr, navštívíme bar Vitelli a kostel, kde měl Michael svatbu, ves najdete i dnes v nezměněné podobě. Kapucínský klášter s katakombami, kde jsou uchovány mumifikovaná těla v dobovém oblečení. Odpoledne dojezd do Taorminy, nejnavštěvovanějšího letoviska na Sicílii. Jako první navštívíme Castelmola, středověká vesnice nad Taorminou se zbytky hradu a krásnou vyhlídkou na celý záliv. Taormina, elegantní město na úbočí hory, s výhledy na Etnu a mořský záliv, včetně řeckého divadla, hlavni třídu Umberta I. s jedinečnými zákoutími, obchůdky, bary a cukrárnami. Odjezd na nocleh do nedalekého hotelu Villa Linda.


15.den – odlet do Prahy

ornament